ПРОГНОЗИ ЗА ВРЕМЕТО

Национален институт по метеорология и хидрология

 

Карти-анализ за текущия месец до днес

Средна месечна температура (градуси С), ноември до днес

Отклонение на средната месечна температура от климатичната норма (градуси С), ноември до днес

Месечна сума на валежа в mm (l/m2), ноември до днес

Месечна сума на валежа в % от климатичната норма,ноември до днес

Карти-анализ на изминалия месец и графики на температурата и валежа в 4 станции

Средна месечна температура (градуси С), октомври

Отклонение на средната месечна температура от климатичната норма (градуси С), октомври

Месечна сума на валежа в mm (l/m2), октомври.

Месечна сума на валежа в % от климатичната норма,октомври

Месечен ход на температурата и валежите

(изготвят се между 2-ро и 5-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят)

София

Пловдив

Плевен

Варна

Карти-анализ на изминалия сезон

Средна сезонна температура (градуси С)

Отклонение на средната сезонна температура от климатичната норма (градуси С)

Сезонна сума на валежа в mm (l/m2)

Сезонна сума на валежа в % от климатичната норма