ПРОГНОЗИ ЗА ВРЕМЕТО

Национален институт по метеорология и хидрология

 

Карти-анализ за текущия месец до днес

Средна месечна температура (градуси С), юни до днес

Отклонение на средната месечна температура от климатичната норма (градуси С), юни до днес

Месечна сума на валежа в mm (l/m2), юни до днес

Месечна сума на валежа в % от климатичната норма,юни до днес

Карти-анализ на изминалия месец и графики на температурата и валежа в 4 станции

Средна месечна температура (градуси С), май

Отклонение на средната месечна температура от климатичната норма (градуси С), май

Месечна сума на валежа в mm (l/m2), май.

Месечна сума на валежа в % от климатичната норма,май

Месечен ход на температурата и валежите

(изготвят се между 2-ро и 5-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят)

София

Пловдив

Плевен

Варна

Карти-анализ на изминалия сезон

Средна сезонна температура (градуси С)

Отклонение на средната сезонна температура от климатичната норма (градуси С)

Сезонна сума на валежа в mm (l/m2)

Сезонна сума на валежа в % от климатичната норма