ПРОГНОЗИ ЗА ВРЕМЕТО
Национален институт по метеорология и хидрология
няма
опасност
няма
опасност

За да получите необходимата Ви справка, трябва да подадете заявка (pdf 78kb) в деловодството на института, в която да опишете точно какво желаете. Метеорологичната информация е специфична и тълкуването й от неспециалист може да доведе до нееднозначност или неразбиране.

Често пъти се иска температурата в даден район. Но за нас има различни температури - температура, измерена в даден срок, минимална денонощна температура, средноденонощна, средномесечна температура и т.н. Освен това измерената температура се отнася за дадена станция. В искания район може да имаме няколко станции и не всички да са Ви необходими.

Примерите за неточни заявки са много и наш съвет е, преди да подадете Вашата заявка, да се консултирате с нашите специалисти на телефоните, дадени за контакти, или чрез e-mail: market@***. Когато кажете за какво са Ви необходими данните, нашите специалисти с многогодишен опит в работата с клиенти - граждани, строители, застрахователи, съдилища и др. - ще Ви посъветват първо, каква информация ще Ви свърши най-добра работа, и второ, как точно да опишете в заявката какво желаете.

Всички електронни адреси в НИМХ са в домейн meteo.bg

    Общи съвети
Няма данни.
Без опасни явления.
Времето е потенциално опасно.
Времето е опасно.
Времето е много опасно.

Цяла Европа : www.meteoalarm.org
Краткосрочни прогнози
Средносрочни прогнози
Месечни прогнози
Модели
Продукти
Контакти