ПРОГНОЗИ ЗА ВРЕМЕТО
Национален институт по метеорология и хидрология
НЯМА ОПАСНОСТ
НЯМА ОПАСНОСТ

Продукти

 • Секция "Оперативни прогнози за времето"

  Широк спектър от продукти, свързани с представяне на прогноза на времето: текстове, графични материали, подходящи за визуализиране чрез различни медии, изготвени в растерен (JPG, GIF, PNG) или във векторен (PDF, SVG) формат.

 • Инфоцентър

  • специализирани прогнози за интензивни валежи, индекс на комфорт/температура на усещане, пожароопасност и др.;
  • експертни оценки за състоянието на морето, подробна прогноза за вятъра и вълнението;
  • прогнози за разпространение на нефтени разливи в Черно море;
  • информация за гръмотевична активност на територията на България;
  • средни полета на температури, валежи и др. за определен изминал период; карта на снежната покривка;
  • справка за температурите, вятъра, падналите валежи, паднала градушка (и други подобни справки) в дадена точка или район; документите служат пред държавни и съдебни органи или застрахователни компании;
  • метеорологични справки за нуждите на строителството или друга стопанска дейност.

За достъп до продуктите първо се попълва следната заявка: (PDF) . Тя се внася в деловодството на института.

При необходимост се сключва договор за осигуряване на достъп до информацията.

Информация за контакти — тук

    Общи съвети
Няма данни.
Без опасни явления.
Времето е потенциално опасно.
Времето е опасно.
Времето е много опасно.

Цяла Европа : www.meteoalarm.org
Краткосрочни прогнози
Средносрочни прогнози
Месечни прогнози
Модели
Продукти
Контакти