ПРОГНОЗИ ЗА ВРЕМЕТО
Национален институт по метеорология и хидрология
НЯМА ОПАСНОСТ
НЯМА ОПАСНОСТ

Mодели

Метеорологични

ALADIN:Проектът ALADIN започва в началото на 90-те години и неговият консорциум извежда ALADIN на преден план при краткосрочната прогноза на времето с висока разделителна способност. Новата му цел е да направи по-ефикасни метеорологични и хидроложки продукти за ранно предупреждение, които да се предоставят от всичките членове на консорциума на техните крайни потребители чрез оперативно използване на числена система за прогноза на времето, способна да премине от мезо-бета към мезо-гама мащаб и да подобри прогнозата на опасни метеорологични явления...(home page)
 
 
ECMWF:Европейският център за средносрочна прогноза на времето е междуправителствена организация, подкрепена от 34 страни. Тя произвежда в оперативен режим средносрочни и по-продължителни прогнози и предоставяме суперкомпютри за научни изследвания. Те търсят научно и техническо сътрудничество със спътникови агенции и Европейската комисия...(home page)
 
 
GFS:Моделът GFS (Global Forecasting System) е модел за краткосрочни и средносрочни прогнози (384-часови прогнози). Разработен е през 1988 г. и се пуска четири пъти в денонощието в 00UTC, 06UTC, 12UTC и 18UTC...(home page)
 
 

Почвени

SWAT:Целта на SWAT модела е да прогнозира ефектите от управленски решения за водата, отлаганията, концентрациите на пестициди и хранителни вещества с разумна точност върху големи речни водосбори без измервания... (home page)
    Общи съвети
Няма данни.
Без опасни явления.
Времето е потенциално опасно.
Времето е опасно.
Времето е много опасно.

Цяла Европа : www.meteoalarm.org
Краткосрочни прогнози
Средносрочни прогнози
Месечни прогнози
Модели
Продукти
Контакти